IRMA TRUpoint Hemochron
Datascope 98XT CS100 Fidelity 8Fr.
 
Atricure
  AtriCure
  System do kardiochirurgicznej ablacji RF i krioablacji
  Vivostat
Aparatura do przygotowania autogennego
fibrynowego kleju tkankowego
Vivostat
aparat Hybrid
  DRG Hybrid XL
Analizator do badań immunologicznych
i chemii klinicznej
  Testy ELISA
Testy immunoenzymatyczne  do diagnostyki rutynowej i badń naukowych
Testy ELISA
ROTEM
  CS-300
 Pompa do kontrapulsacji z opcją fiber optic
  LLD
 Zestaw do usuwania elektrod stymulacyjnych
LDD
multiplateb
  Multiplate
 Analizator czynności płytek krwi
  Titan 2
 Bioaktywny stent wieńcowy  (pdf)
Titan 2
ELISA
  STEROTAXIS
 System do nawigacji magnetycznej stosowany
 w pracowni elektrofizjologii
  MAC 800
 Aparat EKG 3/6/12-kanałowy
MAC 800
MAC 1600
  MAC 1600
 Aparat EKG 3/6/12-kanałowy
  Linear 7,5 Fr
 Cewniki balonowe do kontrapulsacji
Linear 7,5 Fr
  PRO Time
 Aparat do oznaczania czasu PT w domu
  QuickCat
 Cewnik do aspiracji skrzeplin
PRO Time
  AVOX
 Szybkie oznaczanie poziomu Hemoglobiny i Saturacji
  Quick-Cross
 Cewnik wspierający do zabiegów wieńcowych
Quick-Cross

ul. Wita Stwosza 24
02-661 Warszawa
tel: (22) 847-82-44
tel: (22) 847-83-75
fax: (22) 843 72 74
e-mail: office@drgmedtek.pl